Voor gemeenten

Naast ecologische tuinders en enthousiaste inwoners heeft de gemeente een belangrijke rol om in 2040 ten minste 100 voedseltuinen te realiseren. Werk je voor een gemeente en wil jij dat voedseltuinen straks de normaalste zaak van de wereld zijn? Stroop samen met ons de mouwen op. Maak lokaal geproduceerde groente en fruit vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedere Groninger. We zoeken ambtenaren die het huidige voedselsysteem op de schop willen nemen.

Hoe kun je Stichting Groninger Voedseltuinen helpen?

Werk jij voor een gemeente en wil je bijdragen aan lekker lokaal voedsel, een gezonde Groningse bodem en een leefbare toekomst?

Neem voedseltuinen op in ruimtelijk beleid

Voedseltuinen kunnen pas gerealiseerd worden op het moment dat het bestemmingsplan dat toe laat. We vragen daarom om voedseltuinen op te nemen in het ruimtelijk beleid (beleidskader, omgevingsvisie). Het liefste kiezen we voor één Groningse aanpak om voedseltuinen in het gemeentelijk beleid opgenomen te krijgen.

Zoek actief naar een geschikte locatie voor een voedseltuin

We zijn op zoek naar geschikte percelen grond voor de bedrijfsvoering van een voedseltuin. Deze grond moet voor langere tijd beschikbaar zijn (koop of pacht) en er moeten faciliteiten zijn (of aangelegd kunnen worden) voor stroom en water.

Start het gesprek

Graag gaan we in gesprek om meer te vertellen over het initiatief ‘Elk dorp een eigen voedseltuin’. We nemen met elke gemeente contact op om kennis te maken en meer te vertellen over onze ambitie en aanpak. We vinden het nog leuker als je ons voor bent en zelf contact op neemt om verder te praten over voedseltuinen en de uitdagingen van nu bij de wortels aan te pakken.

Hieronder een aantal links die gaan over gemeentelijk voedselbeleid in de provincie Groningen:

Groningen

Het Hogeland

Oldambt

Westerkwartier

Westerwolde

En hieronder buiten de provincie Groningen:

Gemeente Ede

Gemeente Wageningen: Voedselagenda 2021 – 2030

Zorgboeren: De kracht van de zorglandbouw

Link050: Bouwen en oogsten in de voedseltuin

Velt:  Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren

Jong Leren Eten: Aan de slag met voedselbeleid

Voedingscentrum: Gezonde voeding in gemeentebeleid

Voedsel Anders Nederland

Community Supported Agriculture Netwerk