Subsidieregeling

Stichting Groninger Voedseltuinen helpt jou bij het starten van een tuin met kennis en expertise. Daarnaast heeft Stichting Groninger Voedseltuinen de subsidieregeling Groninger Voedseltuinen, die wordt gefinancierd door Nationaal Programma Groningen. Op deze pagina lees je wat de subsidieregeling inhoudt, aan welke spelregels je moet voldoen en hoe de je subsidie aanvraagt.

Wat houdt de startsubsidie van Groninger Voedseltuinen in?

De startsubsidie is een startkapitaal dat je kunt aanvragen om een voedseltuin van de grond te krijgen. Maximaal 14 startende tuinders kunnen een aanvraag indienen voor deze startsubsidie. Je kunt maximaal €15.000,- aanvragen. De volledige voorwaarden voor een aanvraag staan beschreven in het document ‘subsidieregeling Voedseltuinen’. Je dient de aanvraag in bij Nationaal Programma Groningen. De provincie Groningen is de uitkerende instantie.

De startsubsidie bestaat uit een deel subsidie en een deel lening. Hieronder leggen we dat verder uit.

Een deel subsidie

Het subsidie deel van de startsubsidie is een eenmalige bijdrage om de voedseltuin te kunnen starten. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag is € 8.500,- per startend voedseltuininitiatief. Het daadwerkelijke bedrag dat wordt toegekend, wordt bepaald op basis van de (sluitende) begroting.

Een deel lening

De lening bedraagt maximaal € 6.500,- en is bedoeld voor kosten van groter materieel zoals bijvoorbeeld een kleine tractor of andere machines. De lening wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar tegen een rentepercentage van 0%. Na deze periode wordt de lening terugbetaald aan de provincie Groningen. Het geld dat op deze manier terugvloeit, komt opnieuw beschikbaar voor startende voedseltuininitiatieven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in de toekomst nog meer startende tuinders te ondersteunen. Dit met een maximum van in totaal negen extra voedseltuininitiatieven bovenop de hierboven eerder genoemde 14 tuinen.

Voorwaarden om de subsidie aan te vragen

Als aanvrager van de subsidie voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • Je gaat ecologisch tuinieren en hebt oog voor de natuur
  • Er is voldoende draagvlak in het dorp en je voldoet aan de eisen van de Omgevingswet
  • De onderneming moet een sociaal karakter hebben; omschrijf voor welke doelgroepen je een leer-werkplek wilt zijn 
  • Je neemt deel aan ons kennisnetwerk en draagt bij aan het platform voor de promotie van voedseltuinen en lokaal geproduceerd voedsel 
  • Je dient een ondernemingsplan in dat antwoord geeft op o.a. het doel van de onderneming; visie op ecologisch tuinieren; de doelgroep; welke producten en diensten je gaat verkopen; een marketingplan; een risicoanalyse en de wijze waarop aan de Omgevingswet wordt voldaan
  • Een sluitende begroting waarbij de mogelijkheden van cofinanciering zijn benut; alleen een begroting die, naast de startsubsidie, steunt op andere financiële middelen kan worden toegekend 

Welke stappen zet je om een subsidieaanvraag voor een voedseltuin te doen?

1. Neem contact met ons op
Wil jij een voedseltuin starten? We helpen je graag verder om van jouw idee een vruchtbaar plan te maken. Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail met je contactgegevens. Dan komen we snel bij je terug om een afspraak te maken.

2. Werk je plan uit

Je gaat in gesprek met een van onze tuinders. De tuinders hebben veel ervaring en kunnen jou ondersteunen bij het vormen van je plannen. Ze helpen jou in het contact met de gemeente, bij het opstellen van je bedrijfsplan en het betrekken van inwoners voor draagvlak in het dorp.

Voor het insturen van je aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

  • Een projectplan
  • Een begroting
  • Een ingevulde de-minimisverklaring 

3. Dien je aanvraag in
Voldoe je aan alle voorwaarden en zijn de benodigde documenten compleet? Dan dien je een subsidieaanvraag in via Nationaal Programma Groningen.

4. Beoordeling
Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt je aanvraag en toetst deze aan de spelregels van de regeling. Het kan zijn dat de commissie je uitnodigt om een korte presentatie te geven zodat je meer kunt vertellen over jouw initiatief. Deze beoordeling vindt uiterlijk zes weken, nadat jouw volledige aanvraag is ontvangen, plaats.

5. Toekenning of afwijzing
Als je idee besproken is in de beoordelingscommissie hoor je binnen twee weken of je aanvraag is afgewezen of goedgekeurd en om welke reden.

6. Aan de slag
Is je aanvraag voor de voedseltuin goedgekeurd? Goed nieuws, dan kun je aan de slag! Bij de uitvoering van je plannen krijg je weer ondersteuning van Stichting Groninger Voedseltuinen. Ook maken we afspraken over hoe we de ontwikkeling van jouw voedseltuin kunnen volgen. Regelmatig organiseren we kennissessies, waar je ook aan deel kunt nemen.