Beoordelingscommissie

Stichting Groninger Voedseltuinen heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie samengesteld. De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen voor de startsubsidie van Groninger Voedseltuinen. Op deze pagina lees je meer over de beoordelingscommissie, haar taken en wanneer de commissie bij elkaar komt om aanvragen te beoordelen.

Wat doet de beoordelingscommissie Groninger Voedseltuinen?

De beoordelingscommissie Groninger Voedseltuinen is onafhankelijk en bestaat uit mensen van buiten de Stichting Groninger Voedseltuinen. De commissie beoordeelt subsidieaanvragen die via Nationaal Programma Groningen zijn ingediend. De commissie toetst of de aanvraag voldoet aan de spelregels, of het plan goed is uitgewerkt en de financiële onderbouwing klopt.

Uit wie bestaat de beoordelingscommissie voor subsidieaanvragen Groninger Voedseltuinen?

Michel Pauluis

Michel is afgestudeerd als Scheikundig Proces- en Milieutechnologie. Hij werkte sindsdien in de IT, bij een Friese natuurvereniging en in diverse functies op het gebied van energie, landschap en duurzaamheid bij verschillende overheden. Ondertussen richtte hij, samen met z’n vrouw Bregje, een zelfoogsttuin op genaamd Ús Hôf. Sinds 2016 is hij voltijd tuinder en bedrijfsleider. Hij heeft dus veel kennis van en ervaring met alle facetten en succesfactoren van een agro-ecologische ‘Community Supported Agriculture’ tuinderij. Daarnaast draagt hij via allerlei netwerken actief bij aan de voedseltransitie, geeft hij cursussen over Permacultuurlandbouw en heeft hij vele trainees, cursisten en stagiaires enthousiast gemaakt voor natuurinclusieve landbouw.  

Klaas-Wybo van der Hoek

Klaas-Wybo heeft jaren als bestuurslid gewerkt bij hogeschool NHL Stenden. Ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zet hij zich in voor Van Hall Larenstein, de meest duurzame onderwijsinstelling van Nederland. Ook is hij politiek actief als fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Westerkwartier. Hij draagt duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel en heeft veel zin om subsidieaanvragen voor Groninger Voedseltuinen te beoordelen.

Michiel Bus

Michiel is ruim 10 jaar eigenaar van het projecten- en adviesburo Avestura en richt zich op het  verduurzamen van de landbouw. Hij heeft een achtergrond in het landbouwonderwijs en heeft voor verschillende gemeentelijke – en provinciale overheden gewerkt. Een van zijn hoofdactiviteiten is het stimuleren van biologische landbouw. Duurzaamheid loopt als een rode draad door z’n leven. Hij gelooft in vooruitgang en dat is dan ook wat hij organiseert. Hij is goed in het terugbrengen van complexe problemen naar de essentie en weet mensen te verleiden hun zelfopgelegde grenzen in denken en doen te verleggen. Michiel woont in het Westerkwartier en heeft daar een (hobby) boerderij waar natuurontwikkeling en landbouw hand in hand gaan. Hij zet zich graag in voor de beoordelingscommissie van Groninger Voedseltuinen en kijkt uit naar de eerste aanvragen.