Veelgestelde vragen

Hoe kom ik aan geschikte grond?

Je kan het volgende proberen:
● Navraag doen bij de gemeente.
● Een oproep plaatsen op de website en in de nieuwsbrief van Groninger Voedseltuinen.
● Een oproep plaatsen op sociale media.
● Een persbericht uitdoen naar lokale media.
● Navraag doen bij een agrarische makelaar.
● Navraag doen in je persoonlijke netwerk. Aan iedereen in je omgeving laten weten dat je op
zoek bent naar grond, hoe helderder voor ogen je het hebt, hoe beter dit werkt.
● Een goede manier is om in het gebied waar je een stukje grond zou willen hebben, rondvraag
te doen (aanbellen of een brief in de brievenbus) om te zien of er een (stuk van) een perceel
beschikbaar is, of gemaakt kan worden.

Hoeveel oppervlak heb ik nodig?

Ergens tussen de 0,5 en 1,5 hectare is voldoende voor een voedseltuin. Dat ligt natuurlijk aan het
teeltplan, het aantal deelnemers, de kosten, de kwaliteit van de grond, bereikbaarheid e.d..
Ongeveer 0,5 ha is voldoende voor 100 deelnemers, 1,5 ha zou ergens tussen 300 en 400 mensen
kunnen voeden.

Wat voor kosten moet ik rekening mee houden?

De huurprijs begint meestal in de buurt van € 500 per hectare per jaar. Dat is gebaseerd op agrarisch
grasland op “het platteland”. Maar dat kan door lokale omstandigheden naar boven en beneden
afwijken. Voor “goede tuinbouwgrond” kan de prijs oplopen naar € 2.500 per hectare per jaar, zeker
in de buurt van “stedelijk gebied”.

Wat moet ik op letten bij een pachtovereenkomst?

In een pachtovereenkomst staan zaken als:
● Pachtprijs en jaarlijkse prijsstijging
● Duur van de pacht
● Wat je wel en niet mag doen op het perceel
● Waar je voor aansprakelijk bent
● Hoe de huurovereenkomst van beide zijden kan worden beëindigd
● Hoe je het perceel op moet leveren als de pachtovereenkomst eindigt

Hierbij is de pachtprijs het belangrijkst. De rest zijn meestal “open deuren”.

Hoe weet ik of ik een voedseltuin mag realiseren op een stuk grond?

Dat kan je navragen bij de gemeente. Die kijkt in het bestemmingsplan waar een perceel voor
gebruikt mag worden.

Hoe kom ik er achter wat er in het bestemmingsplan staat?

Je kan kijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Als daar geen bestemmingsplan te vinden is, kan je op de gemeentelijke website kijken.
Als je het daar niet kan vinden, kan je het navragen bij de gemeente.

Hoe kom ik aan een omgevingsvergunning?

Voor een concreet plan heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze kan je aanvragen via
https://www.omgevingsloket.nl/
Daar kan je ook een controle doen of je een vergunning nodig hebt en welke stukken je daar voor
nodig hebt.
Soms heb je een (verkennend) bodemonderzoek nodig om een vergunning te kunnen krijgen. De
grond moet schoon genoeg zijn om hem te mogen gebruiken voor voedsel. .
Voor een kas of een schuurtje staan meestal regels in het bestemmingsplan. De oppervlakte en/.of
hoogte kunnen soms begrensd zijn. Als het bestemmingsplan dit niet toestaat, kan je toch een
vergunning aanvragen. Je moet dan goed onderbouwen waarom je “afwijkt van het
bestemmingsplan”. Zorg er voor dat je belanghebbenden (bijvoorbeeld mensen die uitzicht hebben
op de tuin) bij je plannen betrekt en laat dat ook aan de gemeente weten. De gemeente moet
vervolgens een besluit nemen. Mocht de gemeente een afwijzend besluit nemen, dan kan je bezwaar
maken (officieel: zienswijze indienen). Daarvoor moet je bij voorkeur nieuwe argumenten aandragen.

Waar moet ik op letten bij een omgevingsvergunning?

In de omgevingsvergunning staat aan welke regels je moet houden. Meestal staat er in waar je wel of
niet gebouwtjes, containers, kassen e.d. neer mag zetten. De omgevingsvergunning is mede
gebaseerd op het bestemmingsplan, maar is specifiek voor de gekozen locatie.