Man spit grond om

Onderzoek naar obstakels bij het starten van een voedseltuin  

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om een voedseltuin te starten. Starters ervaren problemen bij het verkrijgen van vergunningen, handhavingsverzoeken en omwonenden die geen voedseltuin in hun buurt willen. Om nog maar niet te spreken ver de zoektocht naar geschikte grond. Dit kan frustrerend zijn voor startende ondernemers. Vanuit de stichting willen we graag handreikingen bieden door mee te denken over hoe we deze belemmeringen zouden kunnen verkleinen. 

(meer…)