Barrières voor startende tuinders in beeld

Op 20 juli zijn Bert Nederveen en Harry Stomphorst, wethouders van de gemeente Westerkwartier, op bezoek geweest op de Blije Bodem in Groningen, de tuinderij van Bas Welvering. Op uitnodiging van de Stichting Groninger Voedseltuinen zijn, samen met de wethouders, Maarten Groeneveld en Nanoek Wiersema (beide werkzaam voor de gemeente Westerkwartier), de barrières die startende Voedseltuin initiatiefnemers ervaren, besproken. We hebben dit gedaan aan de hand van de resultaten van het Living Lab onderzoek van RUG studenten Leslie Knigge, Yasmin Madsen en Martin Ottens. De roadmap (wegwijzer) die aan het eind is opgenomen, is door hen opgesteld. Bas heeft daarnaast zijn eigen ervaringen kunnen delen met de wethouders.

(meer…)

Nieuws van de Schansker Voedsletuin

De afgelopen maanden is er veel werk verricht op de Voedseltuin. Er is rondom flink gesnoeid om ruimte te maken voor stroken met fruitbomen en struiken. Dikke takken kunnen gebruikt worden als duurzaam stookhout en alle andere takken zijn we aan het versnipperen om paden te maken tussen de bedden. Een feest voor vele ondersteunende beestjes en schimmels! We hebben voldoende van de houtwal laten staan om inheemse biodiversiteit te behouden, zoals sleedoorn, beuk, wilg en es. De vogels zijn er blij mee.

(meer…)

Homeopathie voor planten, is dat mogelijk?

Via deze uitnodiging zou ik graag in contact komen met mensen die willen deelnemen aan een
experiment om de kwaliteit van planten te verbeteren met behulp van homeopathische middelen. Dit kan door twee kleine veldjes (enkele vierkante meters) te beplanten met dezelfde plant en dan de ene op de gewone manier te verzorgen en de andere daarnaast af en toe te besproeien of te begieten met in water opgeloste homeopathische middelen. Eenmaal geplant, is er nauwelijks meer werk aan. Aan het einde van het seizoen kan men dan al dan niet een verschil tussen de twee veldjes zien.

(meer…)
Studenten voor gebouw

Studenten doen onderzoek naar hindernissen bij het starten van een voedseltuin

Leslie, Yasmin en Martin zijn drie studenten van de opleiding Global Responsibility and Leadership aan de Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân. Voor het tweede jaar werken ze samen met Stichting Groninger Voedseltuinen om obstakels te identificeren waar beginnende voedseltuinen tegenaanlopen. Zo hopen we dat het opstarten van voedseltuinen in de toekomst soepeler kan verlopen.

(meer…)
De Blije Bodem, voedseltuin in Groningen

Solidair betalingssysteem voor abonnees De Blije Bodem

Dit jaar wordt het eerste teeltseizoen voor regeneratieve zelfoogsttuin ‘De Blije Bodem’ in Groningen-stad. Opgericht als stichting met steun van onder andere Stichting Groninger Voedseltuinen in 2022 heeft deze Groningse voedseltuin diverse doelen: het telen van lokale onbespoten groente voor een zo breed mogelijk publiek, het zijn van een sociale en verbindende tuin met veel aandacht voor educatie en actief herstel van biodiversiteit. Bas vertelt over zijn concept.

(meer…)

Leernetwerkbijeenkomst Gezonde Voedselomgeving (LEGrO) op 6 april

Sinds de jaren 80 nemen gemeenten in Nederland allerlei initiatieven om de grote gezondheidsverschillen die er zijn te verkleinen. Tot voor kort werd vooral ingezet op leefstijlinterventies zoals beweegprogramma’s en dieetadviezen, maar dit had onvoldoende resultaat. Dit komt doordat er naast leefstijl ook allerlei andere factoren van invloed zijn op gezondheid, zoals de voedselomgeving.

(meer…)
Inspiratietafel van Voedselbos Glimmen tijdens een evenement

Lente activiteiten in Voedselbos te Glimmen

In de lente komt de natuur weer tot leven en dat kun je ervaren in de lente activiteiten van Voedselbos te Glimmen. Op vrijdag 31 maart van 14:00 – 15:30 kun je meedoen met de eerste rondleiding van dit jaar. Op vrijdag 14 april, 28 april en 12 mei kun je je kennis en vaardigheden verrijken met de voedselbos inspiratiecursus. Of wil je gewoon zelf even rondlopen? Op woensdagen en vrijdagen staat het hek open van 10:00 – 15:00 en kun je de vrijwilligers in actie zien tijdens het bouwen van het educatie centrum en het aanplanten van voedselbos.

(meer…)
Stadsakker Hoogkerk

Professionele tuinders gezocht voor voedseltuinen in Uithuizen, Winsum en Hoogkerk

We zijn in gesprek met zorgaanbieder Cosis om in Uithuizen een voedseltuin op te starten op het nieuwbouw terrein van Cosis en Lentis. Voor dit plan zijn we inmiddels in gesprek met een potentiële professionele (CSA) tuinder (CSA = Community Supported Agriculture). Daarnaast zijn er mogelijk kansen voor een tuinder om in Winsum een voedseltuin te beginnen. Op dit moment wachten de indieners van dit plan op goedkeuring van de gemeente. Wij zoeken ondertussen naar een tuinder die hier aan de slag wil.

(meer…)