Man spit grond om

Onderzoek naar obstakels bij het starten van een voedseltuin  

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om een voedseltuin te starten. Starters ervaren problemen bij het verkrijgen van vergunningen, handhavingsverzoeken en omwonenden die geen voedseltuin in hun buurt willen. Om nog maar niet te spreken ver de zoektocht naar geschikte grond. Dit kan frustrerend zijn voor startende ondernemers. Vanuit de stichting willen we graag handreikingen bieden door mee te denken over hoe we deze belemmeringen zouden kunnen verkleinen. 

(meer…)
Stadsakker Hoogkerk

Quinten over De Woldtuin: voedselbos-tuinderij in Bedum groeit door

De Woldtuin is een regeneratieve voedselbos-tuinderij op een half uurtje fietsen van het centrum van Groningen. We zijn in januari van dit jaar gestart met de aanleg van de nieuwe no-dig tuin (zonder de grond om te spitten) tussen de jonge boompjes van het voedselbos. Alles wat we doen is gericht op het gezond maken van de bodem, zodat de bodem weer voor ons kan zorgen. Hierdoor zijn onze groenten veel vitaler en voedzamer dan wat je in de supermarkt kunt kopen. Ook zorgt de gezonde, levende bodem voor het voorkomen van allerlei problemen zoals ziektes, uitdroging of juist wateroverlast. Eigenlijk verbaast het ons dat niet iedereen zo werkt, zo tevreden zijn we met hoe gezond, en productief deze manier van tuinieren voor mens en natuur is. 

(meer…)
Sietske en Dennis van Tuin voor Zwaantje

Dennis zoekt grond voor voedseltuin nabij Sappemeer

Door: Dennis Klompsma

In maart 2020 ben ik samen met mijn vrouw, Sietske, “Tuin voor Zwaantje” begonnen. Dat is een
zelfoogsttuin in Annen. Met deze tuin kwam er een droom uit. Omdat ik zelf altijd met groenten
heb mogen werken in mijn werk als kok, gaat het bij mij en de tuin niet alleen om de productie.
Maar juist om het eindproduct van de groente. Hoe ziet de groente eruit en heeft deze veel energie?
Juist de mate van energie proef je terug in de groenten en daar word ik gelukkig van.

(meer…)
Merlijn van De Stadsakker en De Dorpsakker

Subsidieaanvraag voor voedseltuin “De Dorpsakker” in Hoogkerk positief beoordeeld

Op 28 oktober is de beoordelingscommissie van de Stichting Groninger Voedseltuinen langs geweest op de kwekerij van Merlijn Albering. Het plan van Merlijn is om op een deel van haar grond in Hoogkerk een zelfoogsttuin te starten. Merlijn is een bekende pionier voor voedseltuinen in Groningen. Sinds 2014 verbouwt zij op de Stadsakker-kwekerij op natuurlijke wijze, groente en fruit aan de rand van Hoogkerk. De oogst verkoopt zij in de Stadsakker-winkel in het centrum van Groningen.

(meer…)